Solidaritetstorget eller Soltorget som det också kallas är en mötesplats för miljö-, fred- och solidaritetsfrågor.

Här samlas olika organisationer under parollerna hållbar utveckling, demokrati och solidaritet. Du kan välja en blandning av aktiviteter, information och utställningar. Håll även ögonen öppna under festivalen för organisationernas filmer, workshops och seminarium.

 Mer information kommer upp här innan festivalen 2019!