Solidaritetstorget eller Soltorget som det också kallas är en mötesplats för miljö-, fred- och solidaritetsfrågor.

Här samlas olika organisationer under parollerna hållbar utveckling, demokrati och solidaritet. Du kan välja en blandning av aktiviteter, information och utställningar. Håll även ögonen öppna under festivalen för organisationernas filmer, workshops och seminarium.


Kaffe- & te- insamlingen
Föreningen Soluppgången har hand om Solidaritetstorgets kaffe- och te- insamling under Urkult 2018, pengarna kommer att gå till mikrolån till kvinnor som företrädesvis sysslar med odling. Läs mer om Soluppgången på deras hemsida.

 

SOLTORGETS PROGRAM I MARKUSGÅRDENS BIO – URKULT 2018


Samtal: Aktivism i lokalsamhället

Johan Sandberg McGuinne aktivist och lärare i sydsamiska leder ett samtal om politik och aktivism i lokalsamhället. Johan är engagerad i frågor om identitetspolitik, avkolonisering, utbildning och språk. Ni kommer få möta Camilla Jonsson och Åsa Rosendal från Folkinitiativet i Umeå. De har under ett års tid intensivt arbetat med att synliggjort hur styrande politiker försökt mörka utförsäljning av kommunala hyresrätter och varit med i bildandet av en folkrörelse som krävt en folkomröstning och en öppen demokratisk diskussion även när det inte är valår. Med i samtalet är också representant från Climate Justice Program som stärker miljörörelsen genom att träna nya och erfarna aktivister i civil olydnad och ickevåld inför protester mot fossilindustrin och annan miljöskadlig aktivitet. Exempelvis har de deltagit i mobiliseringen kring Ende Gelände, en rörelse med massaktioner som jobbar för klimaträttvisa med fokus på brunkolsgruvor i Tyskland.
LÖRDAG 14:00 Markusgårdens bio

Läs mer: 
Johan Sandbeg McGuinne
Folkinitiativet i Umeå
Climate Justice Program

Icke-våld och aktivism – workshopen med Climate Justice Program
Vi tror inte längre att vi kommer att förändra samhället snabbt nog genom grön konsumtion, avhållsamhet och fina ord från politiker som inte omsätts i handling. Nu vill vi ha klimaträttvisa och en värld fri från ohållbar energikonsumtion. För att göra det behöver vi en stark klimatrörelse, och därför tränar vi nuvarande och blivande aktivister. Genom att synkronisera oss och utbyta kunskap blir vi starkare.Vi använder ickevåld som strategi, eftersom rörelser som inte brukar våld är mer effektiva och uppnår resultat på ett fredligt sätt. Med en uppsättning verktyg ställer vi oss i vägen när företag och politiker riskerar våran framtid genom oansvariga beslut och exploatering.

I workshopen simulerar vi en riktig ockupation, där vi lär ut hur vi kan fatta snabba beslut med hjälp av sociokratiska metoder där alla blir hörda och får göra invändningar. Vi tränar på att hålla ihop i grupper och genom det bli tryggare med varandra, och våga stå kvar så länge vi vill utan att använda våld, även om vi är rädda, upprörda och i värsta fall utsätts för fysisk smärta. Alla är välkomna, både gamla aktivisträvar och de som är nyfikna på att prova hur ickevåldsaktivism kan gå till i praktiken.
LÖRDAG Utomhus efter Samtal om aktivism ca 16:00 


Folkkampanjen mot Kärnkraft och Kärnvapen Kvinnor för Fred:
 Sverige deltar i kriget i Jemen
Efter sju års förberedelser tog riksdagen en ny vapenexportslag (28 feb -18), som knappast innebär någon skärpning och inget absolut förbud att sälja vapen till diktaturer. Några dagar innan riksdagsbeslutet kom beskedet om att Saab är på väg att öppna en fabrik för tillverkning av radarsystem i Förenade Arabemiraten. Verksamheten kommer att ha både civil och militär karaktär. Under 2016 beviljades svenska företag exporttillstånd på 10,6 miljarder kronor till Förenade Arabemiraten. Saudiarabien leder en koalition av stater som sedan mars -15 har genomfört flygbombningar i Jemen. Svenska vapen bidrar till ett enormt lidande för befolkningen i Jemen.

Då olagligheter legaliseras, kan det ibland vara nödvändigt att överträda lagen. I filmen ”Vårt brott heter ansvar” (28 minuter) får vi följa fem personer som tar detta ansvar, vilket kan vara ett livslångt åtagande.
Därpå följer ett samtal med Annika Lillemetz som vill skapa en mycket striktare vapenexportlag.
FREDAG 11:00 Markusgårdens bio


Svalorna Latinamerika: Förebyggande arbete mot barnsexhandel i Nicaragua
Sara Borras och Cecilia Palacios från föreningen Svalorna Latinamerika presenterar med foto och film det långsiktiga och förebyggande arbete mot barnsexhandel som de bedriver genom lokala samarbetsorganisationer i Nicaragua. Ni kommer få en inblick i det pågående arbetet och bjuds in till reflektion och diskussion med hjälp av olika gruppövningar. Fokus kommer att ligga på frågor om barns och kvinnors -rättigheter, våld i nära relationer och machokulturen. Det huvudsakliga syftet är att berätta om vikten av att arbeta förebyggande samt långsiktigt med dessa frågor. Timmen avlsutas med tävling och pris till vinnaren.
FREDAG 12:30-13:30 Markusgårdens bio


Tidskriften Provins om självständighet
David Väyrynen från tidskriften Provins presenterar nr 2/2018 med tema Självständighet, fler medverkande presenteras senare.
FREDAG 14:00 Markusgårdens bio


Älvräddarna: Vi ger oss f#n inte!
Patagonia och Älvräddarna är på turné och det sista(!) stoppet blir på Urkult 2018. Kom och se Patagonias senaste film, Blue Heart, som tydligt sätter fokus på den småskaliga vattenkraftens mörka baksida. Filmen är framtagen för få oss att reagera mot ett projekt där det planeras för 3000 småskaliga vattenkraftverk i Bosnien. Samtidigt vill Sveriges regering permanenta de småskaliga och lika skadliga kraftverk som vi har här, och därmed se till att de aldrig försvinner från vår miljö.
Efteråt blir det frågestund med Älvräddarnas  generalsekreterare Christer Borg, som också ger en lägesrapport kring hot och möjligheter vid våra åar, älvar och andra vattendrag. Syftet för kvällen är kristallklart, att informera, upplysa och på andra sätt skapa den opinion som kommer att behövas i det fortsatta arbetet för fria vattendrag! Speciellt med tanke på det regeringsförslag som kom den 9 mars 2018.
LÖRDAG 11:00 Markusgårdens bio


Ung i Sverige
Nätverket Ung i Sverige Västerbotten kämpar för att stoppa utvisningarna till Afghanistan. En stor grupp från Umeå deltog i sittstrejken på Medborgarplatsen i Stockholm sommaren 2017. Efter det har arbetet fortsatt i Umeå, och på ett flertal andra platser i landet. Vi samlar ungdomar, vuxna, flyktingar, ensamkommande, svenskar och andra som vill arbeta aktivt för att stoppa utvisningarna. Våra metoder är olika typer av manifestationer, demonstrationer, information till politiker och allmänhet. Vi agerar ensamma och tillsammans med andra organisationer som stödjer vår sak. En grupp ensamkommande ungdomar har tillsammans med en svensk vuxen bildat Dari-kören som sjunger på våra event. Vi har också satt upp en teater utifrån ungdomarnas erfarenheter som vi spelat bland annat för gymnasieungdomar i Umeå. Pjäsen ska också visas i Stockholm, på Fryshuset, i samband med den stora manifestationen den 29 april. På Urkult kommer Ung i Sverige Västerbotten att bidra med en mix av våra olika aktiviteter samt finnas på Sol-torget. Vi ska informera, inspirera och agera för att stoppa utvisningarna till Afghanistan! Följ oss på Ung i Sverige Västerbotten – Facebook
LÖRDAG 12:30 Markusgårdens bio

 

Fredag Markusgårdens biosalong
11-12 Folkkampanjen mot Kärnkraft och Kärnvapen Kvinnor för Fred
12:30-13:30 Svalorna Latinamerika
14:00-15:30 Tidskriften Provins

Lördag Markusgårdens biosalong
11-12 Älvräddarna
12:30-13:30 Ung i Sverige
14:00-15:30 Samtal: Aktivism
16:00 Climate Justice Program Utomhus workshop

 

 

Next festival is held 2-4 of August 2018

Urkult Lärkvägen 1, 880 30 Näsåker