Föreslå aktiviteter till Urkult 2018!

Vad för aktivitet vill du få chans att prova på festivalen, eller erbjuda besökarna? Besökare, kurs- och verkstadsledare, välkomna att skicka in era förslag på aktiviteter för festivalen 2018!
Maila ert förslag till aktiviteter@urkult.se

Läs om aktivitetsutbudet från festivalen sommaren 2017 på fliken Aktiviteter