Ale Möller * XenoMania

Land: Sverige

Den oefterlikneliga multiinstrumentalisten Ale Möller har av SR fått i uppdrag att skriva ny musik, och att ur-uppföra detta nya verk på Urkult! Med fascination över melodiernas rytmiska kraft och inspiration från resor och möten med olika musikanter, har resultatet blivit ett musikverk för dubbelt slagverk och många blåsare. Ordet ”Xeno” betyder ”det främmande och annorlunda” och ”Mania” = ”lusten till det främmande”. Det blir humor, värme & musik i denna färgsprakande fest med Ale och hans vänner!