Solidaritetstorget

Solidaritetstorget är en mötesplats för miljö-, fred- och solidaritetsfrågor.
Här samlas olika organisationer under parollerna hållbar utveckling, demokrati och solidaritet hittar du här. Ett smörgåsbord av aktiviteter, information och utställningar. Håll ögonen öppna under festivalen för organisationernas filmer, workshops och seminarium!

Folk You

Folk You är ett nätverk och en mötesplats av unga för unga inom folkmusik, världsmusik och dans, för det traditionella och nyskapande från hela världen. Med folklig musik och dans stöttar vi ungas organisering för ett demokratiskt och inkluderande samhälle. Läs mer på www.folkyou.se.

Folk You ambassadörer på Urkult!
Har du en idé om ett projekt du vill genomföra inom folk, världsmusik och dans? Eller driver du redan ett sådant projekt? Folk You finns för att stötta unga inom genren och kan hjälpa till med bidrag, nätverk, spåningsplank och administration. Folk You ambassadörer finns på festivalen och letar efter dig! Du hittar till Folk You ambassadörerna på Soltorget.

Är du ung och pank? Folk You Folket bjuder på resor till festivaler och spelmansstämmor i sommar!

Ideella föreningen Folk You Folket bjuder på resa upptill 1000 kr/ person för er som är i åldrarna 6-26 år. Skicka en kort text om vart du vill åka och vad du ser fram emot med sommaren 2017 till emma.swensson@folkyou.se Begränsat antal - sök på en gång.

Alla som söker måste vara medlem i Folk You Folket - Folk You's största medlemsförening som förenklar för unga att medverka på festivaler, konserter och andra sammankomster genom att ordna med gratis boende, resa och mat. I år satsar föreningen på att hjälpa genom att bjuda på resa!

Medlemskapet är gratis och måste förnyas varje år.

Bli medlem på: folkyou.se/bidrag

Foto © Sture Marklund

Foto Benny Borell

Foto Benny Borell

Soltorgets program i biosalongen

Svalornas Latinamerika

Lär av ungdomar i Bolivia - så kan konst användas för att motverka våld.
Isa Lundqvist, utlandspraktikant hos Svalorna Latinamerika, har just återvänt från Bolivia. Där har hon arbetat tillsammans med lokala organisationer för att se hur de på plats arbetar för sexuella och reproduktiva rättigheter och mot könsbaserat våld, genom att fokusera på maskulinitetsnormer. Med hjälp av kreativa exempel från utvecklingsprogrammet i Bolivia, så som korta filmer och dikter gjorda av ungdomarna på plats, vill hon nu inspirera Urkults besökare till aktivism. Hur kan en använda konst för att arbeta med mänskliga rättigheter?

Cecilia Östman kommer också att kort berätta om de globala hållbarhetsmålen som antogs i FN 2015. Vilka är målen och vems ansvar är det att de genomförs? Sist men inte minst visas den komiska kortfilmen "Supermacho", som är gjord av organisationen Red Ada i Bolivia. Filmen ställer frågan: Vad innebär det egentligen att vara ung man på 2010-talet, är det okej att gråta till Titanic?
Fredag 10:00 - 11:30

Handel före folkrätt?

Visste du att svenska företag handlar med en ockupationsmakt? Idag är både svenska företag och våra gemensamma pensionspengar med och upprätthåller Marockos ockupation av Västsahara.Västsahara är Afrikas sista koloni. Det västsahariska folket har inte fått sin självstän- dighet eftersom Marocko ockuperar stora delar av landet. Lyssna på Julia Finér, talesperson på Emmaus Stockholm,nyss hemkommen efter ett år i västsahariska flyktinglägren och Salamo Hamad, västsaharier som är aktiv i ickevåldsgruppen Nova Västsahara berätta om den aktuella situtationen.
Fredag 12:00 - 13:00

Kvinnor för fred och Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen

Död på distans - Film om USA:s obemannade drönare mot Pakistan.
Vad betyder det för krigsföring att kunna döda människor på andra sidan jorden bara genom att trycka på en knapp?

Obemannade drönare sprider död och skräck i skyddslösa byar i Afghanistan, Pakistan och Jemen i det sk. kriget mot terrorismen där precisionsvapnen riktade mot terrorister även dödar och lemlästar ett stort antal kvinnor och barn. Tusentals civila har dödats av amerikanska drönare i Pakistan.
Militären anställer unga "gamers" för att styra drönarna och kriget förvandlas till ett dataspel.

På en hemlig bas någonstans i USA styrs dessa drönare via datorskärmar av unga pojkar som hämtats direkt från datorspelens värld. Arbetsplatsen liknar ett datorspelskafé. I filmen berättar ett par avhoppare som inser vad de egentligen gör. Norsk dokumentärfim från 2014 av Tonje Schei.

Efter filmen blir det diskussion samt musik.
Fredag 16:00 - 17:30

Älvräddarna

Se Älvräddarnas senaste tre kortfilmer om den svenska vattenkraften på Markusgården. Filmerna är gjorda med stöd av Havs- och vattenmyndigheten och tar upp det aktuella läget kring vattenkraftens påverkan och vilka miljöåtgärder som måste till för att lindra miljöpåverkan. De specifika problemen kring småskalig vattenkraft tas upp, samt åtgärder i den storskaliga, med exempel från Ångermanälven. Diskussion och frågor mellan filmerna.
Lördag 10:00 - 11:00

Latinamerikagrupperna

Försöker du leva giftfritt genom att till exempel välja bort livsmedel med skadliga kemikalier? På många håll i Latinamerika finns inte den möjligheten. Där är gifterna ständigt närvarande - i jorden, i vattnet och i luften. Kom och delta i Latinamerikagruppernas aktivitet på Soltorget och lär dig mer om hur jordbrukskemikalier påverkar livet för småbrukare, urfolk och lantarbetare på hela den Latinamerikanska kontinenten. Dessutom delar vi med oss av exempel från småbrukarrörelsernas gemensamma kamp för folklig småbrukarfeminism i Latinamerika. Vad kan vi lära oss av våra systrar i Latinamerika?

Våra aktivister ger svar på frågor om hur människor på landsbygden kan få ökad möjlighet att påverka beslut som rör deras rättigheter och ger exempel på hur vi tillsammans i det globala nord kan ta ställning för en hållbar utveckling och kräva människors rätt till ett jämställt liv utan gifter.
Lördag 12:00 - 13:30

Djurens Rätt

Så förändrar du för djuren!
Förändraprojektet är Djurens Rätts projekt för unga djurrättsaktivister. Förändra-filmerna är en serie korta filmer fyllda med inspiration och kunskap till att göra skillnad. Vad är de bästa tipsen för påverka via sociala medier? Hur har djurrättsaktivismen sett ut historiskt? Går det att påverka via konst? Vi intervjuar politiker, forskare, PR-proffs, aktivister och andra experter för att lära oss allt om effektivt förändringsarbete.

Filmerna finns för dig som vill ha handfasta verktyg till att sätta upp konkreta mål och hitta din väg för förändring. Att göra skillnad kan kännas svårt. Här visar vi att det går. Och vi berättar hur du gör.
Lördag 14:00 - 15:00

Foto Benny Borell

Foto Benny Borell