Urkult tilldelas jämställdhetsstöd

Urkult har de senaste åren arbetat målmedvetet för att kunna erbjuda ett jämställt artistutbud. Att boka jämställt göra att vi hela tiden kollar på antalet män och kvinnor som spelar i varje band. Det i sig betyder att vi ibland måste välja bort något för att det inte ska bli skevt. Att boka jämställt är för oss självklart men det tar tid och med en budget som inte har rum för större utsvävningar är vi i år extra stolta att få ta del av ett jämställdhetsstöd från den statliga myndigheten Musikverket.

“Musikverket är ett center för kulturarv och kulturliv inom musik, teater och dans, en öppen mötesplats för den skapande människan. Verksamheten riktar sig såväl till konstområdena inom scenkonsten som till alla andra intresserade.”

Myndighetens viktiga områden är barn, ungdomar, mångfald och jämställdhet. 2016 annonserade de ett stöd enkom för festivaler i Sverige som vill arbeta för just jämställdhet. Stödet ska gå till bokning av artister som på olika sätt stödjer ett jämställt utbud. I vårt urval har vi tittat på akter som förhoppningsvis ska nå lite nya besökare, vi har ansökt om fyra akter som vi är stolta att få representera – men vilka det är kommer ni få veta inom kort, så håll utkik!

Musikverket_logo_liggande_sRGB.png