Var med och skapa en trygg festival!

Hej kära festivalbesökare!
Här kan du läsa lite om vad vi arbetar med för att göra Urkult till en sån trygg festival vi bara kan. När många samlas på ett och samma ställe kan en olycka hända lätt. Därför ber vi även dig som besökare att vara uppmärksam på om du ser eller hör något som inte känns ok. Visa dig och dina medmänniskor att du bryr dig och ta hand om varandra!

Säkerhet och polis
Under festivalen samarbetar Urkults egna säkerhetsvakter ihop med inhyrda vakter samt polisen. Detta är ett gemensamhetsarbete för att skapa trygghet, vi har en öppen dialog sinsemellan och strävar alla efter att göra det yttersta om något händer.

Första insatsperson
En första insatsperson är en jourhavande brandman med grundläggande sjukvårdsutbildning. De har till uppgift att vara först på plats då en olycka inträffar. När de kommer måste du bereda väg och ingen får hindra dem att komma fram.

Trygghetsjouren
Utöver polis, vaktpersonal och SOS alarm som är ett förstahandsval när en allvarlig olycka inträffat så har Urkult upprättat en trygghetsjour dit besökare kan ringa om de utsatts för något obehagligt. Där har vi utbildad personal som svarar dygnet runt. Vid våldtäkt, sexuellt ofredande eller annat av grov karaktär så ska det alltid anmälas ring då 112.

Trygghetsjournumret är 0707 704 731 (OBS endast aktivt under festivalen dygnet runt). Det finns lappar uppsatta lite överallt med detta numret.

Policy för bemötande och inkludering
Urkultorganisationen arbetar även utefter en policy där alla människor oavsett kön eller könsidentitet, etnicitet, sexuell läggning, funktionsvariation eller religiös trosuppfattning ska känna sig inkluderade, trygga och välkomna under festivalen och till andra evenemang som hålls i Urkults namn.

Men mest av allt strävar vi efter att vara en kärleksfull och välkomnande festival, där tusentals människor möts och upplever något unikt tillsammans. Fred och kärlek!

 

DSG_4357-RedigeraDSG_4140-Redigera

 

@Rania Rönntoft 2016