Ak Dan Gwang Chil

,
ADG7

Ak Dan Gwang Chil kommer från Sydkorea. I gruppen finns slagverk, sträng- och blåsinstrument och tre vokalister. Den flerfaldigt prisade gruppen bjuder in till en resa där vi får möta en kultur som delvis slagits till spillror genom delningen av landet. Här blandas varsamt traditionellt och nytt, där de vackra och traditionella musikinstrumenten totalt smälter in med gruppens ambitioner att presentera sig för en modern publik. Transcendentala inslag baserade på den shamankultur som funnits i hela Korea möter pulserande nutida influenser. Allt presenterat i ett livfullt framträdande. Med sin musik vill gruppen påminna och värna om landets gemensamma kulturella arv. Ett unikt tillfälle att uppleva mötet med Korea i Ådalen.

Gruppmedlemmar:
Kim Yak Dee (Daeguem)
Lee Man Wol (Piri & Saenghwang) 
Grace Park (Ajaeng)
Woen Meon Dong Maru (Gayaguem)
ChunGung Dal (Slagverk)
Sunwoo Barabarabarabam (Slagverk)
Hong Ok (sång)
Myeong Wol (sång)
Yoo Wol (sång) 

VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=oWLtEpwyWy4

FACBEOOK https://www.facebook.com/akdangwangchil

INSTAGRAM https://www.instagram.com/adg7_official/

HEMSIDA https://adg7.kr

Färdigheter

Upplagt på

5 april 2022