Älvrået berättar (från 6 år)

,
Älvrået berättar

Älvrået är ett mystiskt väsen, vi vet inte riktigt var hon bor eller befinner sig. Men då och då besöker hon människovärlden för att berätta förtrollande sagor om vatten och dess kraft. Ta gärna med dig en vuxen och slå följe med fiskaren Izze som lyckats locka upp henne ur älven. Fiskaren tar er med till Älvråets gömställe. Var beredda på att det är långt att vandra, och när ni kommer fram, se till att vara tysta och smyg så inte Älvrået oroas och försvinner tillbaka till sin vattenvärld. Hon väntar och hoppas ni hittar henne för hon har något spännande att berätta… 

Älvrået spelas av Pia Fries.

Färdigheter

Upplagt på

13 juni 2022