Frida Hyvönen

,
Frida Hyvönen

Det ekar av existens och tomrum i Frida Hyvönens musik. De två polariteterna skapar en klang som får oss att jubla av känslorus såväl som gny av alla fullträffar hon gör på våra smärtpunkter. Det här är en spännande, melankolisk, pampig, 80-tals och massa-tals inspirerad genre som är alldeles hennes egen. Mörkret och ljuset bländar genom klagande strängar och livslusten pumpas ut ur härliga rytmer och vackra klaviaturer. Välkommen säger vi bara, till en alldeles förtjusande musikupplevelse!
Foto Biblom Hjelte

VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=oS2ExAcW-Z8

FACEBOOK https://www.facebook.com/fridahyvonen

INSTAGRAM https://www.instagram.com/frida_hyvonen/

Färdigheter

Upplagt på

5 april 2022