Grafik för alla?

Grafik för alla?

Den fria konstnärsgruppen Kulturbärarna bjuder in till olika aktiviteter, både spontana och schemalagda i och vid deras tält vid danslogen under hela festivalen. Workshops och live projicering, ljus-animeringar och ljud i tältet samt på deras Artport mellan tallarna.
Kom och tryck grafiska bilder i olika tekniker tillsammans med konstnärerna Sandra Mozard, Anneli Nowén och Anita Berg. Vi bygger egna och gemensamma mönster och bilder i en medskapande process. 

Färdigheter

Upplagt på

1 juni 2022