Groupa med Sofia Portugal

Groupa foto Peter Lloyd

Kind of Folk Iberia! Outtröttliga Groupa har sedan 80-talet gått i bräschen för den progressiva nordiska folkmusiken och samarbetat med många framstående folkmusiker genom åren. Denna gång vänder de uppmärksamheten mot den iberiska halvön där de har spelat in ett nytt album tillsammans med spanska och portugisiska musiker. Groupas milda flöjtljud, mullrande bastrumma, dramatisk mungiga och dova fioltoner möter iberisk sång och musik i ett innovativt och nära samspel. Tillsammans med sångerskan Sofia Portugal trollbinder de lyssnarna i nordisk-iberisk samklang. Med stilla ballader och intensiva kärlekssånger välkomnar vi dem som öppningsakt på festivalen och första akt ut på nybyggda Solscenen. Kommer bli lika legendariskt som bandet själv!

Foto Peter Lloyd

Färdigheter

Upplagt på

16 maj 2023