Grundkurs i Cavalo Marinho

Välkomna till danskursen ”The principles of Cavalo Marinho” som hålls av Frank Sósthenes. Den kulturtypiska dansformen Cavalo Marinho är mångfacetterat och mångdimensionell i sitt uttryck och innehåller en fantastiskt spännande integration av både dans och teater. Tillsammans utforskar vi dansen, musiken och de olika mytiska karaktärerna i Cavalo Marinho. Cavalo Marinho är ett djupt rotat kulturellt uttryck i Brasilien och ger en insikt om historia och mytiska berättelser som förts vidare genom muntliga berättelser och i dikt. Från generation till generation.

Var & när: Markusgårdens A-sal, fredag kl. 10-12 & kl 14-16

Anmälan görs på festivalkansliet på Markusgården.

 

Nästa festival är i 30/7-1/8 2020

 

 

Urkult Lärkvägen 1, 880 30 Näsåker