Lisa Långbacka | TRANSFORMATIONER

Sverige

TRANSFORMATIONER är ett beställningsverk från Sveriges Radio P2 där tonsättaren och musikern Lisa Långbacka skapat musik för stråkkvartett, piano och accordeon. Välkommen att uppleva en konsert fylld av musikaliska reflektioner kring en tid präglad av påtagliga förändringar, både i det stora och det lilla. Musik vill alltid vara i rörelse, i snabb rörelse, i långsam rörelse… Musiken stannar aldrig, den är en levande ström som bär med sig ekon av det gamla men alltid vill vidare, oskiljaktig från sin samtid.

Foto övre: AnnaReet Gillblad

Foto nedre: Sveriges Radio

 

Nästa festival är i 30/7-1/8 2020

 

 

Urkult Lärkvägen 1, 880 30 Näsåker