Moenje

Till stämningsfulla och drömska tonarter får Marja Mortenssons röst pulsen att slå långsammare och starkare. Moenje spinner vackert samman traditionell norsk folkmusik med rötter i Helgeland i Nordland och sydsamisk jojk. Musiktraditionerna från dessa skapar grunden för deras musik, men bandet experimenterar även utifrån dessa influencer. Moenje är det samiska ordet för “klar himmel”. Ljudlandskapet Moenje skapar är också klart, svindlande och driver bort svarta moln på himlen.

 

Biljetterna till Urkult 2022 släpps under hösten 2021!

 

 

Urkult Lärkvägen 1, 880 30 Näsåker