POP-MOTION

POP-MOTION

Den fria konstnärsgruppen Kulturbärarna bjuder in till olika aktiviteter, både spontana och schemalagda i och vid deras tält vid danslogen under hela festivalen. Konstnärerna Sandra Mozard, Anneli Nowén och Anita Berg bjuder in till en resa i fantasin, ett kreativt skapande med papper, i färg och form genom ljus och ljud. Med hjälp av animering skapas korta filmer tillsammans. Vad poppar upp, kan vi fånga det? Pop- motion är en öppen verksamhet men har begränsat med platser.

Färdigheter

Upplagt på

1 juni 2022