Rödockra-bränning

Rödockra

I den här kursen får du vara delaktig i en uråldrig process där jord, vatten, luft och eld samverkar i en transformation där lera blir till helig färg! Nämforsen har varit plats för rödockratillverkning sedan tusentals år tillbaka. Vattnet i källan användes bland annat för bot och helande och ockra anses skyddande och har använts vid hällmålningar och gravar. Här möts vi för att göra denna process tillsammans med Ulrika Jäger över öppen eld med lera hämtad från samma källa. Du kommer få lära dig hur du kan använda rödockran och du får även en liten förpackning av den heliga färgen att ta med hem.

Färdigheter

Upplagt på

23 maj 2023