Om Urkult

Urkult är en folkfest för alla. En mötesplats och en inspirationskälla.

Under tre dagar första helgen i augusti kommer människor, musik och kultur från olika delar av världen till Näsåker, byn belägen vid den ståtliga Nämforsen i Ångermanälven. Förutom konserter på flera olika scener består programmet även av aktiviteter som barnteater, kurser, verkstäder och poesi. Hantverk och ekologisk mat är andra stående inslag på Urkult. I hjärtat av Näsåkers gamla festplats, som agerar festivalområde under Urkult, sänker sig en naturlig amfiteater i marken som inramas av de tallbevuxna nipkanter som är så karaktäristiska för landskapet utmed Ångermanälven. Urkult invigs med Eldnatten – en varje år unik föreställning ofta med inslag av flera olika slags konstformer såsom trummor, sång, dans och eld. Missa inte detta!

Foto: Sture Marklund 2016


På Urkult vill vi att det ska märkas att barnen är viktiga. På hembygdsgården, i cirkustältet, får barnen huvudrollen. Kurser i akrobatik, cirkus och slöjd varvas med teater och föreställningar som i huvudsak riktar sig till barn. Att Urkult har blivit känd för att vara en bra plats för barnfamiljer och gamla tror vi även grundar sig i den välkomnande och trygga atmosfär som kommit att genomsyra hela festivalen. Denna atmosfär fortsätter att vara en viktig grundsten i Urkult.

Foto: Rania Rönntoft 2016


Vårt mål är att hålla kostnaderna för biljetter och mat så låga som möjligt. Vi är en ideell organisation, med många eldsjälar som varje år ger av sin tid och energi under arbetet med Urkult. Eventuella vinster återinvesteras för att göra nästa års festival ännu bättre. Har du tips eller idéer, innan, under eller efter festivalen, kontakta oss gärna. Vi är öppna för förslag som kan göra festivalen ännu bättre!

Urkult arbetar utifrån tre grundelement: det lokala perspektivet, det internationella perspektivet och miljöperspektivet.

Det lokala perspektivet

Grunden är naturligtvis det lokala engagemanget, där genomförandet baseras på alla frivilliga insatser. I största möjliga mån införskaffas byggnads- och annat material lokalt. Urkult försöker även att inspirera och stödja festivalens matserveringar att köpa sina råvaror lokalt av ekologiska odlare i så lång utsträckning det går.

Kulturflödet

Föreningen Urkult arrangerar musikkonserter under hela året i Kulturflödet utmed Ångermanälven, med stöd av Sollefteå Kommun och RFOD/Kulturrådet. Läs mer om Kulturflödets konserter.

Det internationella perspektivet

Möten mellan kulturer ger oss möjligheter till fantastiska upplevelser och bidrar till att människor skapar förståelse för varandra. Festivalens musikaliska prägel har tydliga rötter i det internationella perspektivet, musik från olika delar av världen blandas, traditionellt möter modernt osv. Om du tittar närmare hittar du även att detta perspektiv lämnar avtryck på andra av festivalens beståndsdelar såsom kursutbud, matserveringar och föreläsningar.

Miljöperspektivet

Sist men inte minst har vi valt att försöka genomföra festivalen så miljövänligt som möjligt. Detta arbete är en ständig process och utvecklas för varje år. På festivalområdet serveras enbart ekologisk mat. Det mesta av avfallet komposteras på plats eller återvinns på bästa sätt. De permanenta toaletterna kompletteras med urinseparering. I övrigt försöker vi använda så miljövänliga material som våra kunskaper och resurser tillåter. Vi arbetar också för att ljudvolymen ska hållas på en rimlig nivå.

Trygghet och säkerhet

Här kan du läsa lite om vad vi arbetar med för att göra Urkult till en sån trygg festival vi bara kan. När många samlas på ett och samma ställe kan en olycka hända lätt. Därför ber vi även dig som besökare att vara uppmärksam på om du ser eller hör något som inte känns ok. Visa dig och dina medmänniskor att du bryr dig och ta hand om varandra!

Säkerhet och polis

Under festivalen samarbetar Urkults egna säkerhetsvakter ihop med inhyrda vakter samt polisen. Detta är ett gemensamhetsarbete för att skapa trygghet, vi har en öppen dialog sinsemellan och strävar alla efter att göra det yttersta om något händer.

Första insatsperson

En första insatsperson är en jourhavande brandman med grundläggande sjukvårdsutbildning. De har till uppgift att vara först på plats då en olycka inträffar. När de kommer måste du bereda väg och ingen får hindra dem att komma fram.

Trygghetsjouren

Utöver polis, vaktpersonal och SOS alarm som är ett förstahandsval när en allvarlig olycka inträffat så har Urkult upprättat en trygghetsjour dit besökare kan ringa om de utsatts för något obehagligt. Där har vi utbildad personal som svarar dygnet runt. Vid våldtäkt, sexuellt ofredande eller annat av grov karaktär så ska det alltid anmälas ring då 112. Trygghetsjournumret är 0707 704 731 (OBS endast aktivt under festivalen dygnet runt). Det finns lappar uppsatta lite överallt med detta numret.

Policy för bemötande och inkludering

Urkultorganisationen arbetar även utefter en policy där alla människor oavsett kön eller könsidentitet, etnicitet, sexuell läggning, funktionsvariation eller religiös trosuppfattning ska känna sig inkluderade, trygga och välkomna under festivalen och till andra evenemang som hålls i Urkults namn.

Men mest av allt strävar vi efter att vara en kärleksfull och välkomnande festival, där tusentals människor möts och upplever något unikt tillsammans. Fred och kärlek!