TRYGG PÅ FESTIVAL

Kärlek och respekt!

Visa dig och dina medmänniskor att du bryr dig och ta hand om varandra!

När många samlas på ett och samma ställe kan en olycka hända lätt. Därför ber vi även dig som besökare att vara uppmärksam på om du ser eller hör något som inte känns OK.

TRYGGHETSJOUREN

TELE 070–770 47 31

Utöver polis, vaktpersonal och SOS Alarm som är ett förstahandsval när en allvarlig olycka inträffat så har Urkult upprättat en trygghetsjour dit besökare kan ringa om de utsatts för något obehagligt. Där har vi utbildad personal som svarar dygnet runt.

Trygghetsjourens nummer är aktivt dygnet runt under festivalen. Vid våldtäkt, sexuellt ofredande eller annat av grov karaktär så ska det alltid anmälas ring då 112.

POLICY FÖR BEMÖTANDE & INKLUDERING

Urkultorganisationen arbetar utefter en policy där alla människor oavsett kön eller könsidentitet, etnicitet, sexuell läggning, funktionsvariation eller religiös trosuppfattning ska känna sig inkluderade, trygga och välkomna under festivalen och till andra evenemang som hålls i Urkults namn.

FÖRSTA INSATSPERSON

En första insatsperson är en jourhavande brandman med grundläggande sjukvårdsutbildning. De har till uppgift att vara först på plats då en olycka inträffar. När de kommer måste du bereda väg och ingen får hindra dem att komma fram.

 

SÄKERHET & POLIS

Under festivalen samarbetar Urkults egna säkerhetsvakter ihop med inhyrda vakter samt polisen. Detta är ett gemensamhet-sarbete för att skapa trygghet, vi har en öppen dialog sinsemellan och strävar alla efter att göra det yttersta om något händer. Urkults säkerhetsgrupp nås vid Navet intill Entrén till festplatsen.
 

Med stöd från:

Kulturrådet