Vi värnar om miljön

Hjälp oss genom att sopsortera

För oss på Urkult är det viktigt att skapa en festival som ger så lite negativa avtryck på miljön som möjligt. Det är en utmaning när det är så många personer på samma ställe samtidigt, vi kan inte göra det själva utan behöver ha er i publiken med oss i arbetet, det är tillsammans som vi kan göra det möjligt.

Avfall återvinns, de permanenta toaletterna kompletteras med urinseparering, ljudvolymen försöker vi hålla på en rimlig nivå och vi använder så miljövänliga material som våra kunskaper och resurser tillåter. 

Hängmattor

Foto Olivia Modalen

Av matförsäljarna på festplatsen kräver vi att deras råvaror är ekologiska, vi hjälper också till att förmedla kontakt med lokala producenter för att öka andelen lokalproducerad mat. Ekologisk mat framställs utan bekämpningsmedel vilket håller vatten och mark renare. Att främja lokalt producerad mat ger färre och kortare transporter och främjar en levande landsbygd.

Engångsartiklarna på festplatsen är tillverkade av komposterbara material. Det krävs dock en biogas-anläggning för att bryta ned dessa, närmsta finns i Härnösand och Urkult har för lite avfall för att det ska vara miljöeffektivt att transportera så långt. I stället bränns engångsartiklarna och matavfallet. Trots detta bedömer vi att det är mer värt att använda komposterbara, giftfria material än engångsartiklar i plast. Urkult för dialog med kommunen och hoppas att i framtiden få till nya lösningar för kompostering. 

Älva

Foto Per-Johan Nylund

SOPSORTERING

Hjälp oss att återvinna – släng ditt skräp där det hör hemma så att vi kan ta hand om det på rätt sätt!

Tyvärr kommer inte plasten att sorteras i år, den återvinns inte längre när vi lämnar den vidare. Plasten hamnar i brännbart (även om det fortfarande kommer att stå plastsoptunnor utställda). Vi arbetar dock med att försöka hitta en miljövänligare lösning!

Pappersförpackningar: Wellpapp, kartong, godispapper, pappersförpackningar.

Metall: Förpackningar av metall, tex metallfolie och konservburkar.

Glas: Färgade och ofärgade flaskor och burkar av glas. Glasflaskor bör ej tas in på festplatsen på grund av risk för glassplitter som kan skada barfotafötter.

Brännbart: Engångsartiklar från serveringar och pubar på festplatsen (bestick, tallrikar, muggar, glas), plast, blöjor, bindor, med mera.

Pant: Flaskor och burkar med pant.

Fimpar: Du som röker ber vi slänga fimpar i fimp-rören som finns på festplatsen!

Med stöd från:

Kulturrådet