OM URKULT

En folkfest för alla åldrar

TUSENTALS ÅR SENARE

TÄNDS ÅTER ELDARNA INVID NÄMFORSEN

Urkult välkomnar båda nya och gamla vänner från när och fjärran, till Näsåker, till festivalen vars ledstjärna alltid varit att skapa gränsöverskridande kulturmöten i en anda av fred, kärlek, inkluderande och samförstånd.

Tillsammans bygger vi broar och river murar till musikens rytmer i månens sken. Högt ovanför den mäktiga forsen ljuder toner från många olika delar av världen från scenerna allt medan teater, märkliga upptåg och poesi sätter fantasin i rörelse. Detta är en festival för hela familjen där barnen erbjuds sina alldeles egna föreställningar, sagor och lekar.

I värmen från eldarna, omslutna av dofterna från våra ekologiska matserveringar, får vi återigen uppleva musiken, glädjen och gemenskapen på en magisk plats där människor har strålat samman sedan årtusenden tillbaka.

Eld

Foto Gurra Tell

Urkult är en folkfest för alla – en mötesplats och en inspirationskälla

Utsikt

Foto Per-Johan Nylund

EN FOLKFEST FÖR ALLA ÅLDRAR

Urkult är en musikfestival med fokus på folk- och världsmusik, med en bred tolkning av begreppen. I programmet ingår även kurser, öppna verkstäder, barnteatrar, poetry slam och andra aktiviteter. Det kan vara allt från en internationell cirkusgrupp till ett stickningskollektiv. Ingen kanske gillar allt som festivalen erbjuder, men vår ambition är att det ska finnas något för alla. Musikgrupperna kan vara okända för många av oss, vilket bäddar för oväntade upplevelser och härligt många nya upptäckter.

Festivalen har till allas vår glädje under åren utvecklats till en familjefestival där vi upplever att människor känner sig inkluderade och trygga. Det har blivit en plats där man årligen träffar sina vänner.
Barnens festival har fått en egen plats vid hembygdsgården och det blå Cirkustältet. På festplatsen finns också Urspel, ett område med kreativa byggnationer som är en bra plats för barn och vuxna att vara tillsammans.

ELDNATTEN

Eldnatten är Urkults invigningsceremoni och äger rum vid midnatt under torsdagen. Föreställningen kan innehålla allt från dans och akrobatik till poesi och musik, i en konstnärlig komposition som kretsar kring elementet eld. Eldnatten ser alltid olika ut. Varje år bjuder Urkult in aktörer som får fria händer att skapa något alldeles unikt.

Urkult och framför allt eldnatten kännetecknas av en speciell stämning som lockar besökare tillbaka år efter år för att mötas i glädje och gemenskap vid Nämforsen, en plats där människor har mötts sedan tusentals år. Läs mer på Eldnattens sida.

FESTPLATSEN

Festplatsen i Näsåker har under de senaste årtiondena varit spelplats för festivalen Urkult. Men det har festats på Prästnipan långt tidigare än så. De stora midsommarfirandena ska ha startat redan i slutet av 1920-talet och 1938 arrenderade Ådalslidens hembygds- och turistförening nipan från kyrkoherdebostället för en alla tiders Näsåkersfest.

Läs mer om festplatsens historia genom att klicka här.

Eldnatten

Foto Gurra Tell

Urkults tre grundprinciper

Det lokala perspektivet

Urkults verksamhet baseras på frivilliga insatser där lokala föreningar och privata insatser är en förutsättning för festivalens genomförande. Material införskaffas i närområdet så långt det är möjligt och Urkult stödjer och hjälper våra matserveringar att att hitta lokala grönsaksodlare. Lokala hantverkare har förtur till bodarna på festplatsen.

Det internationella perspektivet

Festivalens musikaliska prägel har rötter i det internationella perspektivet där musik från olika delar av världen blandas och traditionellt möter modernt. Festivalen har också bidragit till att musiker från olika länder har träffats och inspirerat varandra.
utbud, matserveringar och föreläsningar.

Det solidariska perspektivet

Ambitionen är att genomföra festivalen i solidaritet med natur och människor. Så långt som möjligt är det som säljs på festplatsen och marknadsgatan ekologiskt och framställt på ett etiskt schysst sätt. Festivalens avfall återvinns på bästa möjliga sätt och arbete med jämställdhet, acceptans och inkludering ska genomsyra hela festivalen.
Urkult håller rimliga ljudnivåer (max 98 dbA mätt över en konsert) och festivalen har blivit känd för alla barn med hörselkåpor. På festplatsen hittar du även Solidaritetstorget, där organisationer och föreningar marknadsför sin verksamhet.

FRÅN IDE TILL FOLKFEST

Idén om att göra en egen festival föddes i kulturföreningen Botatons kök i Undrom där Ken Day, som jobbade med artister från hela världen och Maria Tejle som jobbade med lokala kulturarrangemang, ofta fikade tillsammans. Efter att de besökt festplatsen i Näsåker, inbjudna av vänner, så var det helt uppenbart att det här var platsen för festivalen. Och 1995 arrangerades Folkfest vid Nämforsen av den ideella föreningen Urkult. Meningen var att arrangera en festival så som vi själva ville ha den. Det skulle vara ekologiskt, vackert och hög kvalitet. ”Om vi arrangerar något som vi själv vill ha det så är det förmodligen många som tycker likadant”. Och så blev det, även om vi inte anade vilket stort projekt vi hade dragit igång. Ekonomiskt gick det inte alls bra till att börja med. Festivalen gick back och styrelsen fick satsa egna pengar och med hjälp av stödarrangemang och insatser från regionala kulturintresserade kunde festivalen leva vidare och utvecklas.

Urkult har genom åren nominerats och belönats med priser i en rad kategorier. Det har gällt miljöarbetet, som framför allt under 90-talet var helt unikt, men festivalen har även erhållit priser för gott värdskap, bästa festival i sin genre, rankats internationellt med mera.
Sveriges Radio P2 spelar varje år in ett antal konserter som sänds under året. SVT har spelat in och sänt två timmar från festivalen i programmet Veckans konsert.

 

ORGANISATIONEN

Den ideella föreningen Urkult drev festivalen, som kom att kallas Urkult, under 10 års tid. Då beslutade föreningen att bilda bolaget Urkult Framtid i Sollefteå AB. Bolaget fick i uppdrag att organisera festivalen. Urkult drivs som ett gemenskapsföretag, vilket innebär att den ideella föreningen äger bolaget och att det inte finns något privat vinstintresse.

Den praktiska organisationen vilar på ansvarspersoner som har stort ansvar för sitt område och egen budget. Eftersom Näsåker är ett litet samhälle behöver det mesta byggas upp inför varje festival, då upp emot tio tusen personer besöker platsen. Urkult skulle inte kunna genomföras utan alla de ideella krafter som finns på plats varje år. Flera hundra volontärer hjälper till med att göra festivalen.
På kontoret i Näsåker jobbar några anställda under hela året med att samordna, planera och administrera festivalen.

Urkults organisation

Foto Erika Isaksson

Malin och Markus

Foto Erika Olofsson

KULTURFLÖDET

Kulturflödet är kulturevenemang som arrangeras av Föreningen Urkult i bygderna längs Ångermanälven.

Musik och samvaro

Föreningen Urkult arrangerar runt tio konserter om året och arrangörerna arbetar ideellt. Kulturflödet handlar lika mycket om att skapa mötesplatser och gemenskap som att erbjuda folket svängiga, finstämda och oväntade musikupplevelser från när och fjärran.

En aktiv kulturförening

Bland eldsjälarna som startade festivalen fanns en önskan om att Urkult inte endast skulle vara en stor händelse om året utan en aktiv kulturförening med verksamhet året om. Så vid slutet av 1990-talet, när festivalen hade börjat komma på fötter, startades Kulturflödet med syfte att vara ett forum för musik och kultur i Ådalen.

Kulturflödet understöds än idag av bidrag från Sollefteå kommun. Tack vare bidraget kan Urkult låta kulturen flöda utmed Ångermanälven under hela året och fortsätta att verka för att sätta Ådalen på kulturkartan!

Med stöd från:

Kulturrådet