TILLGÄNGLIGHET

Urkult äger rum i ett naturskönt område, där tillgängligheten är begränsad på sina ställen.

Här nedan kan du läsa mer om tillgängligheten på festivalområdet.

Allmänt om området

Festplatsen är belägen i ett område med gräsytor och tallar. Det är ett ganska kuperat område, men preparerade stigar och grusvägar underlättar framkomligheten. Vägen fram till festplatsen är asfalterad.

Tyvärr finns det dock en viss punkteringsrisk. För dig som använder rullstol, permobil eller annat hjälpmedel med däck, rekommenderar vi därför att ta med de reservdelar som skulle behövas om olyckan skulle vara framme.

Sollefteå kommun har gjort en inventering av tillgängligheten i Näsåker som du kan hämta som PDF.

Biltrafik och parkering

Under festivalen råder tillfälligt parkeringsförbud i byn samt utefter nipan, för att räddningstjänst och ambulans måste kunna ta sig fram. Det bästa alternativet är den stora Parkeringen vid kyrkan för besökare ca 700 meter från festplatsen, mellan kyrkan och riksväg 90, intill Sigges Familjecamping. Där kostar det 50 kronor att parkera per dygn. Där finns det gott om platser.

Biltrafik är inte tillåten på festivalområdet eller det närliggande bostadsområdet under festivalen, men vi kan i särskilda fall bevilja bilpass för att få köra upp till ingången för avstigning och hämtning för funktionshindrade personer.

Toaletter

Det finns tre anpassade toaletter inne på festivalområdet, två nära entrén och en vid Solscenen (bakom Informationsboden). Den sistnämnda är av baja­maja-­typ. Ytterligare en anpassad toalett finns på Markusgården inne i byn.

Ledsagare och assistenter

Besökare kan få fritt inträde för en personlig assistent eller ledsagare om denna är i tjänst. Kontakta Urkultskontoret för mer information.

Ledhundar

Hundar är inte tillåtna på festivalområdet, med undantag för ledhundar.

Sjukvård

Sjukvårdare finns tillgängliga i ”Navet”, vid entrén, dygnet runt.

Boende

Näsåker är en liten by. Under festivalen poppar det upp flera olika campingar. Se vår sida om Camping & Logi för mer information om boende.

Tillgänglighet

Foto Olivia Modalen

Information

På Markusgården, bakom Coop Nära, finns kurs­ och festivalkansliet där du bland annat kan köpa program, boka in dig på kurser och få information om festivalområdet, boende m.m. Inne i Markusgården finns också ett kafé. Markusgården är en före detta församlingsgård och är tillgänglig för rullstolsburna. Här finns också en anpassad toalett. Inne på festplatsen finns också en informationsdisk, nära Solscenen.

Scener

Stora scenen ligger nere i amfiteatern, som man kommer till genom att gå ned för en slänt via trappor eller en grusväg. Det finns en ramp upp på det stora dansgolvet framför scenen. Rullstolsburna har även tillgång till en liten platå med god utsikt över amfiteatern och scenen. Solscenen är en mindre scen, placerad nära matbodarna och informationen, ovanför slänten och amfiteatern. Här finns inget trädäck framför scenen, så marken kan bli något upptrampad. Det finns dock gott om sittplatser nära scenen. Danslogen har ramper till ingångarna och sittplatser längs med väggarna. Kyrkan är tillgänglig för rullstolsburna. Här finns även hörslinga.

Lokaler för kurser och andra aktiviteter

Besökarna har möjlighet att delta i flera kurser, filmvisningar, föreläsningar och andra aktiviteter som äger rum på olika platser. Biosalongen på Markusgården har ett sluttande golv och inga trappor, så det är möjligt att ställa en rullstol bredvid stolsraderna. Den som önskar detta får gärna höra av sig till festivalkansliet på Markusgården i förväg, så att de kan reservera en plats. Danssalen på Markusgården ligger på marknivå och är tillgänglig för rullstolsburna. Församlingshemmet ligger längs asfalterad gata och det finns en ramp upp. Om du önskar delta i en kurs och har särskilda behov, så uppge gärna detta vid anmälan för bästa service.

Feedback

Kontakta oss om du har några frågor eller förslag på hur vi kan förbättra tillgängligheten på Urkult.

Med stöd från:

Kulturrådet