Solidaritets- torget

En plats för de stora frågorna

Solidaritetstorget eller Soltorget som det också kallas,
är en mötesplats för miljö-, fred- och solidaritetsfrågor.

Här samlas olika organisationer under parollerna hållbar utveckling, demokrati och solidaritet.
Du kan välja en blandning av aktiviteter, information och utställningar.
 Håll även ögonen öppna under festivalen för organisationernas filmer, workshops och seminarium.

 Mer information kommer upp här innan festivalen 2019!

Maila till: soltorget@urkult.se 

 

 

Next festival is held 1-3 of August 2019

Urkult Lärkvägen 1, 880 30 Näsåker ©urkult.se 2019