Solidaritets-torget

En plats för stora frågor

Solidaritetstorget är en mötesplats där frågor om fred, miljö och solidaritet diskuteras, mitt på festivalområdet

Solidaritetstorget

Foto Per-Johan Nylund

Här samlas olika organisationer under parollerna hållbar utveckling, demokrati och solidaritet. Du kan välja en blandning av aktiviteter, information och utställningar. Håll även ögonen öppna under festivalen för organisationernas filmer, workshops och seminarium.

 

PROGRAM 2022

I Markusgården Biosalong:

Fredag
11-12 Kolonierna
13-14 Föreläsning med Fatta!
15-16 Fair Trade Shop Globalen

Lördag
11-12 Författarsamtal med Mikael Berglund – Mingus
13-14:30 Panelsamtal med Fatta!
15-16:00 ​​Folkkampanjen mot Kärnkraft & Kärnvapen

Kolonierna: Twin Peaks Ockupationen 
Grön kolonialism och vindkraftsmotstånd. Under maj månad uppstod två blockader mot vindkraftsetableringar i Sollefteå kommun. Några lokalbor kommer för att berätta om ”Twin Peaks Ockupationen” som började med att företaget Arise en dag kom till arbetet och möttes av en spektakulär Mad Max bil som var nedgrävd som en blockad mitt i vägen. Från det lokala kommer vi att rikta blicken mot större förändringar som sker i Norrland just nu. Den ökade exploateringen och industrialiseringen det kommande årtiondet, dess konsekvenser och motståndet.
Fredag 11-12 Markusgårdens biosalong

Föreläsning med Fatta!
Fatta är en ideell organisation som drivit igenom det vi kallar för samtyckeslagen och samtycke i skolan. Fatta grundades 2013 av Cleo, Syster Sol, Ida Östensson, Vanessa Marko och Nasteho Osman. Idag drivs Fatta ideellt av aktivister och styrelse med målet att uppnå en samtyckeskultur och att alla ska inkluderas i sexualbrottslagstiftningen. För Fatta är kulturen en självklar grundpelare och en del av hur vi grundades, därför är vi stolta, glada och hedrade över att delta på årets Urkult. Vi kommer hålla till på Soltorget så kom gärna förbi och prata med oss.
Fredag kl 13-14 Markusgårdens biosalong

Varför ska vi köpa Fair Trade – Fair Trade Shop Globalen
Fairtrade-märket finns på allt fler produkter men vad betyder det egentligen. Det är framför allt producenterna som ska få bättre villkor men på vilket sätt sker det. Hur fungerar kontrollen. Vad är det för skillnad när vi skriver Fair Trade i två ord eller i ett som Fairtrade. Många av varorna i Fair Trade Shop Globalen har ju inget Fairtrade-märke. Vad beror det på? Det är några av frågorna som Sveriges meste utbildare kring Fair Trade, Bertil Högberg försöker reda ut.
Fredag kl 15-16 Markusgårdens biosalong

Solidaritetstorget

Foto Per-Johan Nylund

Författarsamtal med Mikael Berglund Mingus (bokboden på festplatsen)
Mikael Berglund berättar utifrån sin roman Ovanjorden om hur förskolläraren Oskar från Lycksele förälskar sig i renskötaren Eija i Ammarnäs och söker plats i hjärtana hos henne, hos marken och hos människorna omkring henne. Det blir en del om myggen, om barnen och om fjällnaturen.
Lördag 11-12 Markusgårdens biosalong

Panelsamtal med Fatta!
Fatta leder ett samtal om samtycke och samtyckeskultur med inbjudna gäster. Medverkande är Kali Andersson klimatpyskolog och ickevålsaktvis, aktivisten My Leffler aktiv i Ship to Gaza som har ett långvarigt motstånd mot kärnkraft och kärnvapenbaser samt eventuellt ytterligare gäster
Lördag 13-14:30 Markusgårdens biosalong

Konsten att sälja ett land utan att fråga folket ​​- Kvinnor för Fred & Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen
Först tog de skogen, sedan fortsatte de med bergen och älvarna. Och nu intar de himlen! Europa och Sverige militariseras i allt snabbare takt. Sverige och Finland har nyligen lämnat in ansökan om Natomedlemskap. Ingen diskussion om folkomröstning, ingen möjlighet att göra denna genomgripande förändring till en valfråga och framför allt ingen egentlig säkerhetspolitisk analys har gjorts. Nu byggs regementen i bland annat Sollefteå upp igen. Kommer Luleå Airport att bli Sveriges första Natoflygbas och Gävle hamn första Natohamnen? My Leffler, ger oss en inblick i vad som händer, framför allt i norra delen av landet och Eva Jonsson från föreningen Nej till Nato deltar.
Lördag 15-16 Markusgårdens biosalong

Solidaritetstorget

Foto Per-Johan Nylund

ORGANISATIONER 2022

Fair Trade Shopen Globalen
Jordens vänner
Ådalens Industrimuseum
Mingus bok och skivbutik
Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen
Kvinnor för fred
Riksföreningen Nej till Nato
Afrikagrupperna (Växjö lokalgrupp)
Extinction Rebellion XR
FATTA!
Kolonierna (Twin Peaks Ockupationen)

Med stöd från:

Kulturrådet