☀️ NU ÄR VI I MÅL MED FINANSIERINGEN AV SOLSCENEN! ☀️
Otroligt många generösa bidrag har gjort att visionen om en ny Solscen och Kamslänga innan sommarens festival nu blir verklighet!
Vi vill uttrycka vår stora tacksamhet för alla bidrag till Hembygdsföreningen, stora som små! Sammanlagt 248 gåvor har kommit in, däribland generösa bidrag från Centrumhuset, Livat i Lia, Mählers Smide, Ådalslidens Sportklubb, Urkult, Lions Club Näsåker och Ådalsliden-Resele PRO-förening. 💸 Även Sollefteå kommun som tillstyrkt fördelning av bygdemedel via Länsstyrelsen och Region Västernorrland som beviljat ansökan om företagsstöd. 🌻
Vi riktar tusen tack till alla fantastiska hantverkare som lagt så mycket tid, energi och skicklighet i båda byggen, alla eldsjälar och bybor och vänner som stöttar och uppmuntrar, med sådan pepp och kärlek blir allting möjligt! 🛠💕
På bilderna ser ni Birk Skarin, Johan Kihlgren och Axel Wendell som snickrar för fullt på festplatsen.
Vi ses på invigningen av Solscenen tillsammans med Stefan Sundström lördag 15 juli! 🎉
Länk till eventet: https://www.facebook.com/events/570121981964698