INFO TILL USTÄLLARE PÅ MARKNADSGATAN
SAMT INNE PÅ FESTPLATSEN

Marknadsplatserna är fyllda för i år, men du kan fortfarande anmäla dig som reserv!

 (Observera att det finns en särskild intressanmälan för matförsäljare)

Regler och information

Vad roligt att du är intresserad av att vara med! Urkults schyssta marknad syftar till att stärka små och högkvalitativa producenter, gärna lokala. Som utställare på Urkults schyssta marknad representerar du Urkult. Det innebär ett stort ansvar för hur du och dem du har med dig uppför sig. Kärlek och respekt!

Vi har några ambitioner som alla försäljare på vår marknad måste leva upp till:

 • Alla varor ska vara producerade på ett etiskt vis. Det innebär att du som försäljare har ett ansvar att ha koll på hur dina produkter eller materialet till ditt hantverk är producerat, transporterat och hanterat.
 • Alla livsmedel, hud- och hårvårdsprodukter ska vara ekologiska. Vi ser gärna att övriga produkter också är det men det är inget krav. 
 • Vi älskar återbruk och vill uppmana alla våra försäljare att tänka efter om något i din produktion eller sortiment skulle kunna ersättas med något använt istället för att producera nya material hela tiden.
 • Plast är ett fantastiskt material där det verkligen behövs, men som utställare jobbar du för att minimera plast i ditt sortiment. Det behövs inte i påsar, emballage, garn och textil osv. 
 • Ingen ska ha utnyttjats och inga lagar ska ha brutits för att du ska kunna stå hos oss och sälja. Material och produkter från djur som är utrotningshotade är strängt förbjudet. 
 • Vi tänker och tycker olika och det är okej, men på Urkults schyssta marknad säljer vi inte saker som utan vetenskapligt belägg påstås bota sjukdomar/“hjälpa din kropp att bota sig själv” eller liknande. Det är inte heller tillåtet att göra reklam för denna typ av produkter. 
 • Alla former av pyramidspel/multi-level marketing är förbjudet oavsett vilken produkt det gäller.
 • Kristaller, stenar, etc. är produkter där det finns en stor problematik kring etik, lagar och ursprung. Är du intresserad av att sälja något sådant så kräver vi att du har koll. Du behöver kontinuerligt, vid inköp ställa frågor kring produktens ursprung så du vet att den inte förvärvats genom barnarbete, på olaglig mark (t.ex. men inte uteslutande naturreservat och nationalparker) eller exporterats/importerats på ett olagligt sätt.
 • Om vi upptäcker produkter som bryter mot våra regler eller inte följer Urkults policy så förbehåller vi oss rätten att be er plocka bort den från försäljning. 
 • Vid upprepade eller grova överträdelser så kan eran plats anses förbrukad och ställas till förfogande utan ekonomisk ersättning. Observera att detta innebär att Urkults marknadsansvariga har rätt att under pågående festival stänga verksamheter som inte följer reglerna.

Praktisk information och regler

På Urkult finns två olika områden att ställa ut på. Vår egen marknadsgata som går utanför entrén eller i hantverksbodarna inne på festplatsen. Samtliga delar av marknaden ligger i ett skogslandskap så förvänta dig inte en plan och asfalterad yta.

Vid stora regnmängder kan det bli problem med avrinning på delar av marknadsgatan, planera gärna för detta så du har en strategi om det inträffar (t.ex. kan du förvara ditt lager i vattentäta behållare alternativt upphöjt från marken).

Vi har inga bestämda öppettider för marknaden men vi förväntar oss följande:

 • För att undvika kaos så vill vi att alla utställare är på plats senast kl 23.55 på onsdagen. Det går alltså inte längre att dyka upp under torsdagen. Det går såklart bra att komma tidigare på veckan och börja sin försäljning. Tänk på att meddela oss vilken dag du kommer.
 • För att kunna köra in på marknadsområdet under onsdag till lördag krävs tillstånd. För att få det måste du meddela marknadsansvarig ankomstdag och registreringsnummer på den/de bilar som ska passera bommen. (Notera att detta tillstånd enbart gäller vid ankomst, man får alltså inte köra in och ut flera gånger under festivalen utan särskilt godkännande från marknadsansvarig.)
 • Inne på festivalområdet får man inte parkera sin bil, någonsin. Man får med särskilt tillstånd köra in och lasta av vid ankomst för att sedan direkt efter avlastning köra ut igen. Under avlastning får din bil inte placeras så den är i vägen för andra.
  Allt ska vara på plats och uppackat, redo för kunder senast kl 12.00 på torsdagen annars förlorar du din plats.
 • Vi har inga särskilda öppettider utan det är upp till dig som försäljare när du vill öppna och stänga för dagen. Vi förväntar oss dock att du har öppet när festivalen startar och varje dag under festivalen.
 • När ni ger er av på söndagen är det viktigt att ni städar upp efter er och inte lämnar något avfall, emballage o liknande. Den som inte tar hand om sitt skräp får en faktura för bortstädning i efterhand. Den avgift som faktureras ligger mellan 1 000 kr och 5 000 kr beroende på omfattning av nedskräpning och bestäms av marknadsansvarig.
 • Inget får placeras på den asfalterade vägen eller så det sticker ut över den asfalterade vägen.
 • Din ansökan är bindande. Bekräftelse skickas till dig via mejl. Den betyder också att din ansökan antagits och du har tilldelats en plats. Se till att marknaden@urkult.se är bland dina säkra adresser så att våra mejl inte hamnar i din skräppost.

 

Barnens marknad

Roligt att era barn vill vara en del av Urkults marknad! Det kostar inget att vara med men vi har några regler för Barnens marknad och detta för att det ska fungera så bra som möjligt.

 • Vi har avgränsat en del av marknaden där barn kan ha försäljning och det är viktigt att det sker på den platsen.
 • Ni som föräldrar har ett ansvar för att det ska fungera och det är viktigt att ni har uppsyn på ert/era barn.  
 • Barnens marknad är öppen mellan kl 12 till 18. Efter kl 18 får det inte ske någon försäljning. 
 • På Urkults marknad har vi ett krav på att produkterna ska vara schyssta och det är viktigt att ni strävar efter detta mål också. T.ex. om det säljs någon förtäring ska den vara ekologisk och vi vill att ni undviker plast i största möjliga mån.
 • Det viktigaste är att alla har det roligt! Om ditt barn slutar ha roligt och vill göra något annat så är det bara att städa undan och gå. 

Viktig information till alla försäljare

Din ansökan är bindande! Bekräftelse skickas till dig via mejl. Den betyder också att din ansökan antagits och du har tilldelats en plats.

Se till att marknaden@urkult.se är bland dina säkra adresser så att våra mejl inte hamnar i din skräppost.

Avbokar du innan sista inbetalningsdag (se fakturan som medföljer bekräftelsen), får du tillbaka hela platshyran. Vid avbokning efter sista inbetalningsdag, men senast fyra veckor före marknaden startar, behöver du bara betala halva hyran. Lämnar du återbud senare  än 1 månad före första marknadsdagen måste du betala hela hyran.

Om du inte står på platsen när marknaden startar säljer vi platsen till någon annan utställare och du blir betalningskyldig för marknadshyran.

Camping ingår aldrig utan bokas separat hos Näsåkers Camping & Stugby (även om du sover i ditt marknadstält)

PRISER 2024

(Alla angivna priser är inkl moms)

Marknadsgatan

Utställarplats på marknadsgatan innebär en fysisk bit mark med storlek enligt bokning. Det ingår inte tält, bord, elkablar eller dylikt.

 • 3x3m sektion inkl el och 1 st festivalbiljett 3 500 kr 
 • 3x6m sektion inkl el och 2 st festivalbiljett 6 500 kr
 • 3x9m sektion inkl el och 3 st festivalbiljetter 9 500 kr

För att kunna utnyttja elen behöver du ta med en 25 meter elkabel i gott skick.(Observera att det inte går bra att koppla ihop flera kortare förlängningskablar)

 

Tillval:

 • Camping-el  (el till tältet/husvagnen eller liknande) 500 kr
 • Extra festivalbiljett vuxen  (bokas endast i förväg) 950 kr 
 • Ungdomsbiljett 15–17 år  (bokas endast i förväg) 600 kr
 • Ålderspensionärsbiljett  (bokas endast i förväg) 600 kr

Marknadsbord innebär plats med ett traditionellt marknadsbord med tygtak. Du kan alltså bara nyttja den yta som bordet har. Borden behöver tömmas varje kväll när du avslutar din försäljning. Om du vill ha regnsäkert tak så rekommenderas att ta med en presenning och klämmor. Det finns ett begränsat antal marknadsbord och dom är till för små och nystartade företag. Vi prioriterar förstagångsförsäljare på dessa platser. 

 • Marknadsbord inkl el 1 000 kr 
 • Tillval (se ovan)

För att kunna utnyttja elen behöver du ta med en 25 meter elkabel i gott skick.(Observera att det inte går bra att koppla ihop flera kortare förlängningskablar)

Festplatsen

Hantverksbod inne på festplatsen innebär bod med försäljningsluckor som fälls ut.

Du behöver själv städa boden både före och efter festivalen. Ta med egna hänglås för att kunna låsa igen din bod!

 • Hantverksbod inkl el och 2 st festivalbiljetter 4 000 kr

 

Tillval:

 • Extra festivalbiljett vuxen  (måste bokas i förväg) 950 kr 
 • Ungdomsbiljett 15–17 år  (måste bokas i förväg) 600 kr
 • Ålderspensionärsbiljett  (måste bokas i förväg) 600 kr

VILL DU DELTA PÅ MARKNADEN?

Har du schysst producerat hantverk, närodlade råvaror eller något annat spännande som kan passa på vår marknad?

Marknadsplatserna är fyllda för i år, men du kan fortfarande anmäla dig som reserv!

Observera att denna intresseanmälan inte gäller för matförsäljare!

Har du frågor hör av dig till marknaden@urkult.se

Med stöd från:

Kulturrådet