Vi behöver alla hjälpas åt för att en omställning ska vara möjlig och för att planeten vi bor på ska förbli en plats där vi kan samexistera med hänsyn till allt och alla som vi delar den med. I vår strävan efter att bli en mer hållbar och klimatvänlig festival behöver vi er hjälp att kartlägga festivalens utsläpp. Bidra genom att fylla i enkäten på följande länk: https://tinyurl.com/urklimat
Urkults tre grundprinciper är de lokala, globala och solidariska perspektiven. Under året har vi startat upp ett samarbete med Öland Roots, där våra två festivaler jobbar tillsammans för att kunna steppa upp vårt miljö- och klimatarbete. I ett första steg så har vi bjudit in Maksim Fåhraeus, som läser sitt sista år på civilingenjörsutbildningen energi-miljö-management vid Linköpings universitet.
Han kommer att hjälpa oss räkna på våra festivalers klimatpåverkan och ge oss ett vetenskapligt underlag att förhålla oss till när vi funderar på Urkults framtid. För att vi tillsammans under kommande festivaler ska kunna bli ännu bättre på att vörda platsen som vi får vara på och naturen som vi lever av.

Foto Eric Torestad