Naturcampingen ligger längs med älven och används av Urkults volontärer. Är din vän volontär och du önskar bo med dem så finns möjlighet att köpa biljett på Markusgården för 400 kr.

Till campingen finns ingen bilväg, och samtliga tält måste ställas med 3 meters mellanrum på grund av säkerhetsskäl. Campingen har ingen el.