Tarabband

,
Tarabband

Tarabband är en levande känslospäckad tvärkulturell musikupplevelse, deras musik tar fart från Malmö, reser via Paris och Medelhavet till Kairo och Bagdad och skapar via den resan bandets fantastiska palett av kompositioner och sound. Gruppens sångare Nadin Al khalidi flydde från Irak 2001. Hennes texter smälter samman politiska och sociala ämnen ihop med frågor kring identitet, överlevnad och kärlek. Låtarna förmedlar en ständig strävan efter fred och tolerans mellan olika kulturer. Nadin delar både sina och andras berättelser och upplevelser av krig. Hennes skildringar blir en viktig röst åt den unga arabiska publik som kan relatera till Nadins texter med de aktuella utmaningarna i Mellanöstern. Oavsett om det är irakiskt, egyptiskt eller svenskt, hyllar Nadin sin tredubbla identitet och kulturella rikedom.

Färdigheter

Upplagt på

20 februari 2024