Jojk med Lars-Ánte Kuhmunen    

jojkkurs

Jojk är den samiska sångtraditionen och Europas äldsta kända sångform. Den har överförts från generation till generation. På ett rytmiskt sätt ger jojken dig naturen, fjällen och skogarna. Kom och prova på den samiska musiktraditionen, vi jojkar tillsammans och försöker hitta din jojkröst. Den kända jojkaren Lars-Ánte Kuhmunen gudiar dig genom kursen och kommer visa dig en liten bit av det gamla samiska nomadlivet genom toner och rytmer från det arktiska renskötarlivet. Kursen hålls utomhus, så ta kläder efter väder. Att gå till ceremoniplatsen från festplatsens bakre entrè tar ca 15 minuter. Cermoniplatsen ligger i anslutning till hällristningsområdet vid forsen. 

Foto Susanne Haetta

Färdigheter

Upplagt på

12 juni 2024