Skogsexkursion

skogsexkursion

Praktisk grundkurs för skogsälskare! Den svenska gammelskogen är på väg att försvinna. På den här vandringen besöker vi en tätortsnära skog där en planerad avverkning stoppats på grund av lokalt engagemang. Under exkursionen kommer du att få lära dig att känna igen några rödlistade djur- och växtarter, och bekanta dig med andra verktyg och metoder som kan användas för att skydda hotade gammelskogar! Ca 15 min promenad från uppsamlingsplats, klä dig efter väder.

Foto Daniel Rutchman

Färdigheter

Upplagt på

12 juni 2024