Skogsexkursion – OBS ny tid lördag 13.30!

skogsexkursion

Praktisk grundkurs för skogsälskare! Den svenska gammelskogen är på väg att försvinna, var med och lär dig att hitta metoder för att bevara gamla skogar! På den här vandringen besöker vi en tätortsnära skog där en planerad avverkning stoppats på grund av lokalt engagemang. Du kommer att få lära dig att känna igen några rödlistade djur- och växtarter, och bekanta dig med andra verktyg och metoder som kan användas för att skydda hotade gammelskogar. Kort promenad från uppsamlingsplats, kläder efter väder!

Färdigheter

Upplagt på

20 juni 2023